Apple har tyvärr svårt att förstå att erbjudandet inte står i proportion till vad du och jag utsätts för som kund. Erbjudandet som helhet är alltså inte tillräckligt för att kompensera dig och mig för våra omkostnader.

Tillbaka till Episode 13

Så nu satt jag där – inget hopp om att få rätt hjälp från Apple.

Jag som kund hade nu lagt ner425 timmar, 75.000 kr och förlorat 5 månaders fritid med familjen. Det bästa Apple kan åstadkomma då är en E-kupong.

Det är här jag förstår att man inte kan komma längre som enskild person med Apple – Apples policies jobbar inte för dig som kund. Apple har ingen intention att ta ansvar för sina produkter.

Nu var jag drabbad, men någonstans inser att jag inte kan vara ensam – Så jag bestämmer mig för att bygga en webbsida där man tar upp problem som kunder har med Apples produkter. Namnet på siten blir AppleCheat.

Tolkningen av sidans namn är fri. Vi har samlat på oss mycket kunskap som vi i ett tidigt skede kan dela med dig under ett supportbesök eller supportsamtal. – Det kan bespara dig en hel del tid och frustration.

På denna sida kan du i Supporten ange ditt problem med en Apple-produkt. Apple´s lite slarviga produkt och systemlanseringar drabbar dig som köpare och kund. Det är inte alltid Apple kan hjälpa dig. Kanske är du inte helt nöjd med Apple längre, så därför är detta också en sida som markerar för Apple att de har problem som man inte kan ignorera.

Dela gärna dina åsikter och upplevelser i Support Forumet!

Vi kommunicerar iallafall med Apple vilka problem de behöver lösa åt sina kunder!